Parodos, renginiai

Pasaulinė Kultūros diena

TAIKOS VĖLIAVA

2006 m. liepos 19 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymą, kuriuo balandžio 15-oji įteisinta Kultūros diena kaip atmintina diena.

Trejybės simbolis randamas įvairių tautų religijose ir kultūrose. Trejybės simbolika atspindima ir mūsų šalies senojoje tautosakoje, etniniame palikime. Trijų sferų ženklas aiškinamas įvairiai. Štai keletas prasmių: religija, menas ir mokslas kultūros žiede; praeitis, dabartis ir ateitis amžinybės rate; meilė, džiaugsmas ir grožis šviesos žiede. Taikos vėliavos simbolis reiškia ir žmogaus paskirtį; mintimis, žodžiais ir veiksmais kurti grožį.

Taikos vėliava keliama:

  1. Balandžio 15 d. ir kituose tos savaitės kultūros dienos renginiuose.
  2. Renginiuose, kurie atitinka vertybinės kultūros idėjas.
  3. Kultūros vertybių ir kultūros paveldo (materialaus ir nematerialaus) apsaugai karo ir taikos metu.
  4. Apsisprendus pastoviai laikyti iškeltą Taikos vėliavą.

Taikos vėliava iškeliama su atsakomybe ir pagarba, tai įsipareigojimas saugoti kultūros vertybes ir darną visuomenėje. Prie Akmenės krašto muziejaus bus iškelta Taikos vėliava nuo 2020 m. balandžio 15 d. iki š.m. lapkričio 1 d.

Kas yra kultūra?

Gal tai teatras, grožinė literatūra, dailė ir visa tai, kuo užsiima tik menininkai?

O gal kultūra yra televizija, populiariosios muzikos koncertai ar šokiai naktinio klubo aikštelėje?

Mano nuomone, kultūra, visų pirma yra bendras visų mūsų kūrinys. Kultūra yra tai, ką kiekvienas iš mūsų kuriame, kas mes esame. Tik per kultūrą mes suprantame save ir savo vietą pasaulyje.

Rodos kultūra yra trapi, visais neramiais laikais nustumiama į šoną kaip „šiuo metu nebūtina“. Labiausiai vertinama tuomet kai esame sveiki, sotūs ir visu kitu patenkinti. Bet argi ne kultūra ir daro mus stipriais, veda mus užsibrėžtų tikslų link?

Antrojo pasaulinio karo metu, trūkstant lėšų karo reikmėms, V. Čerčilis sulaukė pasiūlymo „pasiaurinti“ kultūros kišenę. Jo atsakymas tuomet buvo konkretus - „Vardan ko tuomet kariaujame?“. Manau kiekvienas mūsų su juo sutiksime. Kultūra yra mūsų pasiekimai, tai kuo mes didžiuojamės ir norime išsaugoti. Kultūra yra mūsų atmintis, kultūra yra tai kas esame Mes.

Nikolajus Rerichas, keliautojas, dailininkas ir filosofas, dar prieš antrąjį pasaulinį karą iniciavo sutartį dėl meno ir mokslo įstaigų bei istorinių paminklų išsaugojimo. Jis iškėlė mintį, kad panašiai kaip egzistuoja tarptautinis susitarimas dėl ligoninių apsaugos (ligoninės karo metu laikomos neutraliomis, jei virš jų plevėsuoja balta vėliava su raudonu kryžiumi), taip reikia pasiekti tarptautinio susitarimo, kuriuo būtų nustatyta, jog kultūros paminklai, muziejai, mokslo įstaigos ir kiti kultūros objektai, karo metu būtų laikomi neutraliais, jei virš jų plevėsuoja taikos vėliava. Ši sutartis pasirašyta būtent balandžio 15-ąją, taigi šia proga šiandien pasaulis mini KULTŪROS DIENĄ. Kaip jos simbolis – plevėsuoja N. Rericho pasiūlyta taikos vėliava, tai baltame fone tamsaus purpuro spalvos žiedas jungia tris apskritimus. Šis Trejybės ženklas turi daug prasmių. Vieniems tai meilė, išmintis ir valia. Kitiems - religija, mokslas ir menas kultūros žiede. O gal praeitis, dabartis ir ateitis amžinybės rate. Kiekvienas galime rasti joje tai kas artima mums, bet viską apjungianti prasmė – Taika per kultūrą.

Taigi, ši diena ne profesinė kultūros darbuotojų diena, ši diena visų kultūros mylėtojų, saugotojų, kūrėjų diena. Ši diena svarbi tuo, kad galime stabtelėti ir pasidžiaugti visų mūsų pasiekimais. Kultūra NEgyvena kultūros namuose, bibliotekoje ar muziejuje. Kultūra gyvena mumyse.  Tad sveikinu visus Jus su KULTŪROS DIENA.!

 

Akmenės krašto muziejaus vyr. fondų saugotoja Sandra Saliamanienė

Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejus
 
Įmonės kodas 300629754
K. Kasakausko g. 17, LT-85367 Akmenė
Tel. (8 425) 55 075
El. paštas akmenesmuziejus@gmail.com
Banko sąskaita paramai: LT30 4010 0433 0020 7271​​​​​​​
www.akmenesmuziejus.lt
X