Projektai

Vykdytas projektas „Judėk, pažink ir būk sveikas“

Akmenės krašto muziejus vykdo bendruomenės sveikatinimo projektus. 2017 m. projektas vadinosi  „Judėk, pažink ir būk sveikas“. Projekto vykdymo metu muziejaus didžiojoje salėje buvo surengta gongų garsų terapija, vyko paskaita intuityvaus gydymo tema, vietos gyventojai buvo įtraukti į aktyvų, pažintinį laisvalaikį.
Projektu siekta suteikti daugiau žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatos palaikymą ir stiprinimą, tikėtasi, kad Akmenės krašto žmonės įgys daugiau įgūdžių, kurie padės palaikyti gerą savijautą, išsiugdys atsakomybę už savo sveikatą. Programos įgyvendinimas padidino Akmenės krašto žmonių fizinį ir kultūrinį aktyvumą. Į vykdytos programos projektą buvo įtraukti įvairaus amžiaus Akmenės rajono gyventojai, kurie išgyveno džiaugsmo akimirkas, pasitenkinimą dalyvaujant renginiuose, skatino juos labiau socializuotis.

Papilės Simono Daukanto muziejaus įvykdytas projektas („Papilės piliakalniai“)

Spalio 27 d. Papilės Simono Daukanto gimnazijoje minėjome Simono Daukanto gimimo dieną: buvo prisiminti Lietuvos istoriko asmenybės bruožai, laimėjimai ir nuopelnai Lietuvai, istorijai, kalbai ir kultūrai; skaitytos mūsų kraštiečio poeto Alfonso Jono Navicko eilės Simonui Daukantui. Tądien įgyvendinome Kultūros paveldo departamento finansuotą projektą „Papilės piliakalniai“, kurį sudarė iš viso du etapai: pirmąjį šio projekto etapą vykdėme rugsėjo mėnesį, per Baltų vienybės dieną, kai kartu su Papilės Simono Daukanto gimnazijos moksleiviais ir Šiaulių „Aušros“ muziejaus archeologu Tomu Grigu leidomės į pažintinę ekskursiją po Papilę, o vykdydami antrąjį šio projekto etapą į Papilę pakvietėme profesorių istoriką Alfredą Bumblauską skaityti parengto pranešimo.

Pirmiausia buvo aptartas pirmasis projekto „Papilės piliakalniai“ etapas: pasidžiaugta, kad projekte itin aktyviai dalyvavo Papilės Simono Daukanto gimnazijos moksleiviai (30 moksleivių, susibūrę į dvi komandas „Simoniukai“ ir „Deimančiukai“, noriai leidosi į pažintinę ekskursiją po Papilę); už nuoširdų bendradarbiavimą įgyvendinant muziejaus laimėtą projektą padėkota istorijos mokytojai Reginai Žąsytienei ir Papilės kraštotyrininkui Steponui Adomavičiui. Vėliau, skambant Ventos muzikos mokyklos auklėtinių Godos Mikužaitės, Austėjos Nociūtės, Lidijos Puščiūtės ir Jolantos Gricienės melodijoms (mokytojai: Donvina Savickienė, Imants Vežuks ir Raimondas Dievinas), buvo vaizdžiai pristatoma Papilės Simono Daukanto gimnazijos moksleivių surinkta informacija ir rugsėjo mėnesį įvykusios pažintinės ekskursijos po Papilę akimirkos. Nuskambėjus paskutiniams akordams, auditorija negailėjo aplodismentų ir su didžiuliu nekantrumu laukė profesoriaus istoriko Alfredo Bumblausko parengto pranešimo „Vasario 16-oji ir kitos Lietuvos valstybingumo viršukalnės“.
Pasakęs įžanginę kalbą, profesorius tęsė piliakalnių temą, nes Lietuvoje daugiausia jų yra Žemaitijoje. Pasak profesoriaus, papilėniškiai gali didžiuotis turėdami net du piliakalnius. Ant vieno jų palaidotas pats Lietuvos istorikas Simonas Daukantas. Vėliau Alfredas Bumblauskas pasidalijo įžvalgomis apie Simono Daukanto sukurtą istorinį procesą ir jo svarbą Lietuvai. Kalbėdamas apie Papilės centre esantį Vinco Grybo paminklą Simonui Daukantui profesorius pabrėžė, kad „tai geriausias memorialinis paminklas žmogui Lietuvoje. Papilėniškiai turi turtą!“ Profesorius taip pat kalbėjo apie nenumaldomai artėjantį Lietuvos šimtmetį, Vasario 16-osios prasmę, mūsų istoriją, tautą ir lietuvių kalbą. Atrodė, kad pranešimo klausytojai nė nepajuto, kaip greitai prabėgo pranešimui skirtas laikas, ir neskubėjo skirstytis: prašė Alfredo Bumblausko autografo ir pageidavo įsiamžinti nuotraukose.
Džiaugiamės, kad Lietuvos istoriko gimimo dienos minėjime dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Apolinaras Nicius, Papilės seniūnas Antanas Vaičius ir Papilės Simono Daukanto gimnazijos direktorius Ramūnas Perminas. Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie bendradarbiavo įgyvendinant Papilės Simono Daukanto muziejaus laimėtą ir Kultūros paveldo departamento finansuotą projektą „Papilės piliakalniai“.

Papilės Simono Daukanto muziejaus vadovė-turizmo vadybininkė Ernesta Šmukštaitė

Simono Daukanto muziejus vykdo projektą „Papilės piliakalniai“

Baltų vienybės dieną, t. y. rugsėjo 22 d., Papilės Simono Daukanto muziejus, minėdamas 2017‑uosius – Piliakalnių metus, kartu su Papilės Simono Daukanto gimnazija ir miestelio bendruomene vykdė Kultūros paveldo departamento finansuoto projekto „Papilės piliakalniai“ pirmąjį etapą. Šią dieną visi norintys dalyvauti projekte „Papilės piliakalniai“ buvo kviečiami į Simono Daukanto muziejų, kur buvo supažindinti su vykdomo projekto eiga: prieš leidžiantis į pažintinę ekskursiją po Papilę, reikėjo pasiskirstyti į dvi komandas ir sugalvoti komandos pavadinimą, vėliau visiems projekto dalyviams buvo padalyti numatomo maršruto žemėlapiai ir pristatyti pažintinės ekskursijos gidai: Šiaulių „Aušros“ muziejaus archeologijos skyriaus muziejininkas Tomas Grigas, Papilės miestelio kraštotyrininkas Steponas Adomavičius ir Papilės Simono Daukanto muziejaus vadovė Ernesta Šmukštaitė.

Projekto „Papilės piliakalniai“ pirmajame etape dalyvavo 26 žmonės, kurie pasiskirstė į dvi komandas: viena komanda pasivadino „Simoniukais“, kita – „Deimančiukais“. „Simoniukai“ buvo atsakingi už įdomiausių faktų apie I ir II Papilės piliakalnius rinkimą, o „Deimančiukai“ rinko informaciją apie kitus miestelio lankytinus objektus.

Pirmiausia projekto dalyviams kaip lankytinas miestelio objektas buvo pristatytas Simono Daukanto muziejus ir jame saugomi eksponatai. Paskui visi projekto dalyviai susidomėjo kryželiu, esančiu priešais Papilės Šv. Juozapo bažnyčią. Apie šio kryželio atsiradimo istoriją ir prasmę pasakojo Papilės kraštotyrininkas Steponas Adomavičius. Vėliau dalyviai apžiūrėjo Papilės Šv. Juozapo bažnyčią, kartu su kraštotyrininku aiškinosi, kokie skaičiai užšifruoti ant bažnyčios pamatų ir kokie kunigai palaidoti bažnyčios teritorijoje.

Sužinoję daug naujos informacijos apie savo kraštą „Simoniukai“ ir „Deimančiukai“ nukeliavo link Simono Daukanto paminklo, esančio Papilės miestelio centre. Projekto „Papilės piliakalniai“ dalyviai domėjosi, kodėl anuomet iš mokytojų surinktų pinigų buvo statomas šis paminklas ir kokia dabartinė šio paminklo svarba. Atsakymus į šiuos klausimus itin stropiai žymėjosi „Deimančiukų“ komanda, kuri buvo atsakinga už medžiagos apie lankytinus miestelio objektus rinkimą.

Kitas Papilės miestelio lankytinas objektas – II Papilės piliakalnis, kurį projekto dalyviams pristatė Šiaulių „Aušros“ muziejaus archeologijos skyriaus muziejininkas Tomas Grigas. Įdomus muziejininko pasakojimas sužadino „Simoniukų“ komandos narių, kurie buvo atsakingi už įdomiausių faktų apie I ir II Papilės piliakalnius rinkimą, smalsumą. Keliaudami Ventos upės pakrante projekto dalyviai stabtelėjo prie netoli Papilės parko esančios teritorijos, kur neseniai buvo atkasti VII–IX a. radiniai; apie šiuos mūsų krašto archeologijos paveldui svarbius radinius ir I Papilės piliakalnį taip pat pasakojo Šiaulių „Aušros“ muziejaus archeologijos skyriaus muziejininkas.

Po pažintinės ekskursijos po Papilės miestelį komandos „Simoniukai“ ir „Deimančiukai“ viena kitai turėjo sugalvoti po dešimt klausimų apie I ir II Papilės piliakalnį ir kitus lankytinus miestelio objektus. Į sugalvotus klausimus bus bandoma atsakyti per antrąjį projekto „Papilės piliakalniai“ etapą, kuris vyks 2017 m. spalio 27 d. – per Simono Daukanto gimimo metinių minėjimą Papilės Simono Daukanto muziejuje (numatoma rengti protmūšį „Papilės piliakalniai“).

Papilės Simono Daukanto muziejaus vadovė-turizmo vadybininkė

Ernesta Šmukštaitė

Įgyvendinamas projektas „Judėk, kurk ir būk sveikas“

Akmenės krašto muziejus vykdo bendruomenės sveikatinimo projektą „Judėk, kurk ir būk sveikas“. Jau įvyko šachmatų turnyras Boriso Izenbeko taurei laimėti, interaktyvūs žongliravimo užsiėmimai, Akmenės gamtos ir kultūros parke buvo pravesta fizinių pratimų programa pamoka-treniruotė, muziejaus didžiojoje salėje surengta gongų garsų terapija.

Muziejus vykdo visuomenės sveikatinimo projektą „Judėk, kurk ir būk sveikas“. Rugsėjo 14 d. muziejus kvietė į skambančių dubenėlių ir gongų garsų terapiją su Lina Miciene (Lila Pavani Devi Dasi). Gausus būrys renginio dalyvių muziejaus parodų salėje mėgavosi gongų garsų skleidžiamomis vibracijomis, vaišinosi sveikuoliškomis vaišėmis, išklausė trumpą Linos Micienės paskaitą apie sveiką dvasinę ir fizinę gyvenseną, be to, projekto įgyvendinimo pagalbininkai ir kai kurie renginio dalyviai buvo apdovanoti prizais. Be to, projekto lėšomis buvo nupirkta jogos kilimėlių ir pledų, tad tie dalyviai, kurie neatsinešė savo kilimėlių ir pledų, jais galėjo naudotis šios gongų terapijos ir, žinoma, galės naudotis kitų sveikatinimo renginių metu. Pasak Linos Micienės, ši gongų garsų terapija stimuliuoja gyvybinę energiją, atstato imuninės sistemos balansą, pagerina mąstymo procesą, pagilina kvėpavimą, sinchronizuoja kairiojo ir dešiniojo smegenų pusrutulių veiklą. Be to, tai yra ir pagalbinė priemonė nuo streso, įtampos, migrenos, stuburo skausmų, peršalimo.

„Mūsų aplinkoje egzistuoja gausybė garsų. Jie sukelia įvairias emocijas – džiaugsmo, liūdesio, ramybės ir kt. Garsas persmelkia žmogų ir vibracijomis gali reguliuoti kraujo cirkuliacijos ritmą, sužadinti ar nuraminti nervų sistemą, stimuliuoti vidaus organų veiklą, kvėpavimo ritmą, širdies plakimo dažnį“, – sakė Lina Micienė. Anot jos, Tibeto dubenėliai ir gongas yra senovės muzikos instrumentai, jų garsai pasižymi harmonizavimo efektu. Galingos vibracijos pasiskirsto po žmogaus kūną „masažuodamos“ iš vidaus. Po tokio „masažo“ galima pajausti jėgų, optimizmo ir ramybės antplūdį.
Dainuojančiais dubenimis grojama ramiai per išorinius dubens kraštus braukiant medine, kartais plastikine, piestele. Trinties rezultatas – ilgai trunkantis garsas, užpildytas obertonų. Varijuojant piestelės svoriu arba spaudimo jėga į dubens kraštą galima išgauti įvairias tonacijas. Antras grojimo dubenimis būdas – nestiprus mušimas oda apvyniota piestele. Gimsta šiltas ir stipriai vibruojantis garsas, panašus į varpo skambesį.
Gongų garsų terapijos užsiėmimai susilaukė išskirtinio kraštiečių susidomėjimo, tad buvo vykdomi ir įvairiose Naujosios Akmenės įstaigose. Projekto lėšomis buvo nupirkta jogos kilimėlių ir pledų, kuriuos galės naudoti ir kitų sveikatinimo renginių metu. Po muziejaus remonto (2017-aisiais metais) planuojama tęsti bendradarbiavimą su gongų garsų terapijos propaguotoja L. Miciene ir kviesti pasimėgauti gongų garsais jau atsinaujinusiame muziejuje (artimiausios terapijos preliminari data – 2017 m. sausio 25 d. (trečiadienį) 18 val.).

Gegužės 21 d. Akmenės krašto muziejuje vykusiame šachmatų turnyre Boriso Izenbeko taurei laimėti varžėsi įvairaus amžiaus dalyviai. Patys jauniausieji žaidė šaškėmis. Šachmatų turnyro nugalėtoju tapo Algis Paulikas, o tarp jauniausiųjų šaškininkų – Erikas Marcinkevičius. Akmenės krašto muziejaus direktorė Lionė Stupurienė šachmatų turnyro nugalėtojui įteikė taurę, prizu buvo apdovanotas ir Erikas.

Šachmatų turnyras buvo surengtas neatsitiktinai – Borisas Izenbekas, kurio surinkta dieninių drugelių kolekcija saugoma muziejuje, buvo ne tik drugelių kolekcionierius, bet ir šachmatų mėgėjas.

Po šachmatų turnyro Mindaugas Laukys ir Nerijus Jonutis pakvietė muziejaus lankytojus būti aktyviais dalyviais interaktyvioje pramogoje Fire Poi.Visi norintys galėjo prasimankštinti žongliruodami prie grandinėlių pritvirtintais degančiais kamuoliais – vadinamaisiais Fire Poi. Toks žongliravimas yra ne tik gražus akiai reginys, bet ir kūrybiškas bei aktyvus užsiėmimas, kuris lavina koordinaciją ir yra puiki riešų ir visų rankų sąnarių mankšta. Be to, visi norintys galėjo sužinoti, kaip savarankiškai pasigaminti žongliravimui reikalingus įrankius. Drąsiausieji muziejaus lankytojai entuziastingai žongliravo degančiais, o mažiau pasitikintys savo jėgomis žongliravo nedegančiais „Firepoi“.

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras gegužės 24 dieną sukvietė rajono sporto ir sveikatingumo entuziastus į Akmenės gamtos ir kultūros parką, kur drauge paminėjo Tarptautinę šiaurietiškojo ėjimo dieną. Po surengto masinio šiaurietiškojo ėjimo žygio Akmenės gamtos ir kultūros parke vyko pamoka-treniruotė. Jaunimui ir vyresnio amžiaus Akmenės kraštiečiams buvo pravesta fizinių pratimų programa: „Saulės pasveikinimo“ pratimų kompleksas, „5 Tibeto“ pratimai, juosmens, kvėpavimo ir atpalaidavimo pratimai.

Pravesti šią treniruotę Akmenės krašto muziejus pakvietė buvusią kūno kultūros mokytoją–metodininkę Eugeniją Laukienę. Pratimus pirmieji pasišovė atlikti Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos 5a klasės mokiniai, prisijungė ir vyresnio amžiaus dalyviai (Akmenės TAU ir Naujosios Akmenės TAU nariai), kurie juokaudami prisistatė 5b klasės mokiniais. Sportinį entuziazmą ir puikią nuotaiką sukūrė ir E. Laukienės pasiūlyta skanduotė, kuri skambėjo taip: „Kas žygiuoja? / Mes žygiuojam. / Ar pavojų jūs nebijot? / Niekada! / Ar Akmenės krašto garbę ginam? / Visada!“ Dar buvo surengtas sveikatingumo žygis maršrutu Akmenės krašto muziejaus – Gamtos ir kultūros parkas – Pragalvio maudykla, kuriame dalyvavo aktyviausieji sveikos gyvensenos propaguotojai.
Po muziejuje vykdomo remonto planuojama ir 2017-aisiais metais kviesti aktyvaus laisvalaikio mėgėjus pasimėgauti gongų garsų terapijomis, naudotis aktyviam laisvalaikiui įsigytu inventoriumi (žaisti stalo žaidimus) ar išbandyti Fire Poi.

2014 m. įgyvendinami projektai

Šiais metais Lietuvos kultūros taryba skyrė finansavimą trims projektams. „Drugelių namai“ – 5000 Lt., „Skudurinės Onutės gyvenimas“, skirtas Onos Šimaitės atminimui – 5000 Lt., „Legendos vakar ir šiandien“ – 5000 Lt. Šiuo metu kelios naujos paraiškos yra rengiamos konkursui, o kelios jau pateiktos paraiškos yra svarstomos.

Projektas „Drugelių namai”

Projektui įgyvendinti skirti 5000 Lt. Šiuo metu yra parengtos sutartys pasirašymui. Lauksime lėšų ir kibsime į darbą. Apie kokonų siuntas informacija bus pateikta vėliau. 

Projekto „Drugelių namai“ vienas iš pagrindinių tikslų buvo vykti į edukacines ekspedicijas. Tai veiklai buvo skirti net keturi mėnesiai: birželis–rugsėjis. Vaikų dienos centro ir vaikų globos namų auklėtiniai su mielu noru vyko į ekspedicijas. Jiems buvo duotas fotoaparatas ir fotografuojanti filmavimo kamera. Moksleiviai jautėsi padėties šeimininkais. Daugelis iš jų šių prietaisų savo rankose anksčiau tikrai nebuvo laikę. Jiems buvo puiki proga išmokti fotografuoti ir net pafilmuoti. Apkeliautos įvairios teritorijos: Ventos regioninis parkas prie Ventos upės (pievos), Kamanų valstybinis gamtinis rezervatas (miškas ir pelkė), čia galima buvo tik vykti su rezervato darbuotojais, Purvių miškas, Paragių, Dabikinės dvaro parkai, Akmenės gamtos ir kultūros parkas (pušynas), Ventos ir Dabikinės paupiai. Moksleiviai stebėjo drugelius, vartydami knygas bandė juos atpažinti, fiksavo fotografuodami, netgi bandė juos atsargiai gaudyti specialiu entomologiniu tinkleliu, taip juos apžiūrėdami iš arčiau ir po to paleisdami skristi, nes net taškelių skirtumas ant sparnų turi reikšmės atpažįstant ir nustatant rūšį, analizavo jų gamtinę aplinką, ant kokių augalų ir netgi medžių lapų jie mėgsta nutūpti, iš kokių augalų žiedų skanauja nektarą, įsitikino, kad drugeliai skraido tik kada šviečia saulė, šilta, nėra didelio ir stipraus vėjo. Didžiąją ekspedicijos laiko dalį užimdavo drugių pastebėjimas, stebėjimas, jo vaikymasis ir laukimas, kada pagaliau jis nutūps ir pailsės, kad būtų galima nufotografuoti. Po to džiaugimasis pagautais momentais ir užfiksuotais kadrais. Lietui lyjant neteko matyti skraidančių drugių. Stebino, kad kai kurie vaikai netgi bijo arti priskrendančio drugelio. Keletą kartų į ekspedicijas vykę tie patys vaikai jau puikiai atpažino matytus drugius, vardino pavadinimus ir manau juos dar ilgai prisimins. Vaikai jautėsi svarbūs, reikalingi ir reikšmingi.

Šiuo metu projektas eina į pabaigą, o jo pabaiga dar labai įdomi ir intriguojanti. Muziejuje jau sumontuota 14 m² estetiška oranžerija, joje įrengtas ekonomiškas ir ekologiškas LED apšvietimas, ją apšildo specialus, drėgmei atsparus, elektrinis radiatorius, viduje veikia ultragarsinis oro drėkintuvas, o kitose patalpose veikia oro sausintuvai, jei prasiskverbus drėgmei, ji nepadarytų žalos kitiems muziejaus eksponatams, ypač dieninių drugių kolekcijai, kuri yra gretimoje patalpoje. Įvairių rūšių kokonai atkeliavo iš Anglijos. Iš kokonų gimsta drugeliai, jie skraido, ilsisi ir maitinasi. Gimimo procesas dažniausiai vyksta tik naktimis. Šiam procesui fiksuoti bus perkama speciali filmavimo, suveikus judesio davikliui, kamera. Kartu su ja bus montuojamas vaizdą įrašantis įrenginys. Iš tos užfiksuotos medžiagos bus galima sumontuoti mokomąjį – šviečiamąjį filmą moksleiviams apie drugelių gimimą ir gyvenimą. Jis galės būti rodomas visiems muziejaus lankytojams gretimoje patalpoje.            

Svetainės sukūrimo projektą finansavo LR Kultūros ministerijos kultūros rėmimo fondas

2013 m. įgyvendinami projektai

Šiais metais muziejus įgyvendina šiuos projektus: „Prakalbintos paslaptys“ – 2200 Lt, „Kultūros paveldas ir jaunoji karta“ – 2000 Lt, „Keturios drugio transformacijos“ – 6000 Lt, „Drugelių namai“ – 3000 Lt, „Akmenės krašto geologinis paveldas“ – 40 000 Lt. Lėšas projektų įgyvendinimui skyrė LR kultūros ministerija, 10% nuo gautos sumos projektų įgyvendinimui skyrė Akmenės rajono savivaldybė.

2012 m. muziejaus įgyvendinami projektai

Akmenės krašto muziejus šiais metais įgyvendina du projektus. Gautas finansavimas tęstiniam projektui „Drugelių namai“. Jam lėšas, 5 000 Lt, skyrė LR kultūros ministerijos Kultūros rėmimo fondas. Taip pat finansavimas gautas projekto „Įžymūs Akmenės krašto žmonės“ II etapui, kabinetinio rojalio restauravimo užbaigimui. Lėšas, 7 000 Lt, skyrė LR kultūros ministerija. Prie šių projektų įgyvendinimo savo lėšomis prisideda Akmenės rajono savivaldybė ir skiria 10% nuo gautų sumų t. y. iš viso 1 200 Lt.

Muziejus ruošiasi įgyvendinti projektus

Noriu informuoti ir pasidalinti džiugia žinia. Kultūros rėmimo fondas skyrė 8 000 Lt finansavimą pateiktai paraiškai „Įžymūs Akmenės krašto žmonės“. Ekspozicija atidaryta, joje gausu daiktų iš akmeniškių, pedagogių, šviesuolių A. ir O. Rušinaičių. Lėšos prašytos ir skirtos jų kabinetiniam rojaliui restauruoti, kurį muziejui iš paveldėtojų nupirko Savivaldybės administracija. Kad visiškai restauruoti rojalį, reikia kelis kartus didesnės sumos. Paraiška rojalio sutvarkymui bus teikiama keletą metų iš eilės (tam pačiam projektui galima tik kartą metuose), kaip tęstiniam projektui.

Kita gera naujiena – finansavimą laimėjo dar viena muziejaus teikta paraiška „Drugelių namai“. Tai regionų kultūros projektų konkursas, skatinantis kultūros ir socialinės atskirties mažinimą. Lėšas skyrė LR kultūros ministerija ir Atviros visuomenės instituto Pagalbos fondas. Buvo didžiulis konkursas. Pateiktos 353 paraiškos. Vyko du konkursiniai turai. Paraiškas analizavo 8 ekspertai. Finansavimas skirtas 44 paraiškoms. Projektas „Drugelių namai“ gavo didžiausią sumą – 46 000 Lt (23 000 Lt iš kultūros ministerijos ir 23 000 Lt iš Pagalbos fondo). Veiklos prasidės gegužės mėnesį. Su vaikų globos namų ir vaikų dienos centro auklėtiniais bus tyrinėjami mūsų krašto drugeliai įvairiu paros metu ir skirtingose vietovėse: miške, pievose, soduose, Kamanų pelkėje, Ventos regioniniame parke. Jie bus stebimi, atpažįstami, fotografuojami, filmuojami. Surinkta medžiaga bus naudojama mokymui ir švietimui. Rudeniop muziejaus vienoje patalpoje atsiras plastikinis paviljonas, kuriame bus įrengta šildymo, drėkinimo, apšvietimo sistema. Bus nupirkta specialių egzotinių augalų, drugelių kokonų (vikšrų, kiaušinėlių). Galima bus gyvai stebėti drugių gyvenimo procesus – kaip jie skraido, maitinasi, ilsisi, kaip iš kokonų gimsta drugeliai. Specifiniai procesai (vykstantys naktį), kaip ir kitos projekto veiklos, bus nufilmuoti ir pateikti lankytojams, kaip video medžiaga, kurią nuolat bus galima stebėti gretimoje patalpoje. Projektas susietas su turima B. Izenbeko drugių kolekcija. Toks projekto sumanymas. Tai nauja, Lietuvoje niekur kitur nėra. Tikimės projektą sėkmingai įgyvendinti.

Akmenės krašto muziejaus įgyvendinti projektai

 • „Entomologinė ekspozicija drugiai“ – 10 000 Lt.
 • „Vilna, vilnele, parink drugelį...“ (edukacinis) – 2 900 Lt.
 • „Drugelių kolekcijos mokslinis ištyrimas“ – 7 000 Lt.
 • „Sugrįžimai į Paragius“ – 3 000 Lt.
 • „Vitraže atgijęs drugio gyvenimas“ (edukacinis) – 3 000 Lt.
 • „Angelų atgimimas“ (restauravimas) – 2 000 Lt.
 • Regioninis dailininkų pleneras „Nikodemo Ivanausko keliais“ – 5 000 Lt.
 • „Prano Veiso užgavėnių kaukių katalogas“ – 4 000 Lt.
 • „Muziejaus internetinė svetainė“ – 5 000 Lt.

Šiuo metu yra pateiktos keturios paraiškos konkursui LR kultūros ministerijos kultūros rėmimo fondui: 

 • „Įžymūs Akmenės krašto žmonės“;
 • „Šilko spalvų paletė“ (edukacinis);
 • „Lakštingalų naktis“;
 • „Sirpsto šventė Akmenėje“.

Taip pat pateiktos trys paraiškos Regionų kultūros projektų, mažinančių kultūrinę ir socialinę atskirtį konkursui: 

 • „Akmenė, ten kur akmenys...“;
 • „Drugelių namai“;
 • „Muzikos garsi muziejuje“.
Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejus
 
Įmonės kodas 300629754
K. Kasakausko g. 17, LT-85367 Akmenė
Tel. (8 425) 55 075
El. paštas akmenesmuziejus@gmail.com
www.akmenesmuziejus.lt
X