Adomas Rovas

Adomas Rovas – 1924 m. gruodžio 24 d. Mergeluičių k., Akmenės rajone gimęs žymus chorvedys, tenoras ir muzikos mokytojas, jau nuo mažų dienų pasižymėjęs muzikiniais gabumais: mokėsi Kruopių pradžios mokykloje, Žagarės progimnazijoje, Šiaulių mokytojų seminarijoje, o 1953–1957 m. solinio dainavimo – Šiaulių muzikos mokykloje, kur įgijo choro artisto ir solisto kvalifikaciją.

A. Rovas dirbo Akmenės progimnazijos muzikos ir dainavimo mokytoju, vėliau vadovavo Papilės S. Daukanto vidurinės mokyklos vaikų ir vyresniųjų klasių moksleivių chorui bei vokaliniams ansambliams, ruošė mišriųjų bei vaikų chorų pasirodymus respublikinėms dainų šventėms, mokė skudučių ansamblį bei pučiamųjų orkestrą. Taip pat vadovavo Papilės kultūros namų moterų ir mišriajam chorui, Akmenės statybinių medžiagų kombinato chorui ir Papilės kultūros namų pučiamųjų orkestrui, šie kolektyvai nuolat dalyvaudavo ir sulaukdavo pasisekimo rajoninėse dainų šventėse ir koncertuose. Nuo 1987 m. A. Rovas ilgai buvo Papilės kultūros namų direktorius, dainavo Respublikiniame mokytojų chore ir Akmenės rajono choruose, o Akmenėje statytoje M. Petrausko operoje „Birutė" atliko pagrindinį tenoro vaidmenį, buvo Akmenės rajono dainų švenčių organizatorius ir dirigentas. 1993 m. spalio 8 d. palaidotas Papilėje.