Leopoldas Petravičius

Leopoldas Petravičius (1927–1997 m.) – inžinierius, visuomenės veikėjas.

Leopoldas Petravičius 1951 m. baigė Kauno politechnikos institutą, paskirtas į tebestatomą Akmenės cemento gamyklą, kur dirbo meistru, cecho viršininku. Nuo 1958 iki 1962 metų dirbo vyriausiuoju inžinieriumi, o 1962–1991 m. – įvairiai vadintos gamyklos (dabar AB „Akmenės cementas“) direktorius.

Užpatentavo šešis išradimus, 1984–1988 m. buvo TSRS aukščiausiosios tarybos deputatas, daug nuveikė statant ir plečiant cemento įmonę bei Naujosios Akmenės miestą, ugdant jo komunalinį ūkį. 1998 m. Leopoldo Petravičiaus vardu pavadinta centrinė Naujosios Akmenės aikštė. Už ypatingus nuopelnus Akmenės rajonui Leopoldui Petravičiui, ilgamečiam cemento gamyklos „Akmenės cementas“ vadovui (po mirties) suteiktas Akmenės rajono Garbės piliečio vardas.
 

Šaltiniai: https://akez.lt/petravicius-leopoldas/;http://www.akmene.lt/go.php/Garb%C4%97s%20pilie%C4%8Diai606