Stasys Sungaila

Stasys Sungaila (g.1953-12-28 Draginių k., Papilės sen.) – ekskavatorininkas, kolekcininkas, visuomenininkas.

1971 m. baigęs Kaplių profesinę mokyklą dirbo Akmenės melioracijos statybos valdyboje. Per daugelį metų surinko gausią uolienų ir suakmenėjusių fosilijų kolekciją, kurią 2004 metais eksponavo parodoje, vėliau , įsikūrus muziejui, padovanojo Akmenės krašto muziejui. Savo gimto kaimo mokyklos atminimui pastatydino paminklinį akcentą, surengė kaimo sueigą.