Vytautas Valiukas

Vytautas Valiukas – tautodailininkas, drožėjas gimęs 1913 m. rugpjūčio 24 d.

Ukrainoje lietuvių šeimoje, dar mažas būdamas su šeima grįžo į Lietuvą. Baigė Šiaulių mokytojų seminariją, mokytojavo iki kol buvo pašauktas į kariuomenę, tarnavo ir Tolimuosiuose rytuose.

Baigė Šiaulių mokytojų seminariją, mokytojavo iki kol buvo pašauktas į kariuomenę, tarnavo ir Tolimuosiuose rytuose. 1953 m. pradėjo dirbti Papilės vidurinėje mokykloje. Su auklėtiniais drožė iš medžio įvairius meno dirbinius, kalė iš metalo, naudojo gintarą medžio inkrustacijoms. Nuo 1973 m. visas savo jėgas paskyrė tautodailei, buvo priimtas į Liaudies meno draugiją. Menininkas buvo daugelio parodų autorius ir rengėjas, aktyviai prisidėdavo prie Šiaulių krašto tautodailininkų renginių organizavimo, o jo darbai buvo ne kartą eksponuoti respublikinėse parodose Vilniuje bei Maskvoje. Apie V. Valiuką menotyrininkas V. Rimkus rašė: „V. Valiukas – dekoratyvinių prieverpsčių drožėjas. Jis gerai žino senąją lietuvių liaudies ornamentiką, simbolius ir ženklus, jų pagrindu kuria savąją prieverpsčių ir medinių saulučių galeriją“. Tautodailininkas 1988 m. birželio 14 d. palaidotas Papilės kapinėse.