Elena Sakalė

Simono Daukanto memorialinio muziejaus vadovės pareigas laikinai užims Elena Sakalė.

Akmenės krašto muziejaus kolektyvas linki sėkmės naujuose darbuose.

Elenos prisistatymą skaitykite žemiau:

Malonu sveikintis Simono Daukanto memorialinio muziejaus erdvėje. Norėčiau trumpai prisistatyti ir parodyti, kas mane jungia su pačiu Daukantu. Kaip ir jis, pergyvenau amžių sandūrą, kaip ir jis, studijavau Vilniaus universitete. Jis labiausiai garsus savo parašytomis knygomis, aš irgi rašiau straipsnius bei bendradarbiavau leidžiant knygas. Jis dirbo valstybiniuose darbuose Sankt Peterburge, ir aš dirbau įvairiuose valstybės užsakytuose projektuose garsindama Lietuvos vardą užsienyje. Jis rūpinosi lietuviškų parapijinių mokyklų steigimu, o aš mokyklose ir universitetuose dirbau auklėdama jaunimą,  taip pat prisidėjau ir prie naujų programų sudarymo. Jis siekė tautą pažadinti eidamas kultūrinės veiklos keliu, o aš jaunimą ir visuomenę siekiu sąmoninti per kultūrinę edukaciją. 

Kaip ir Daukantas savo kasdienybėje vadovaujuosi aukščiausiais etikos standartais, kaip ir jis, daug dirbu tėvynės labui man prieinamais būdais, pvz  pandemijai įsisiūbavus, kai ligoninėse trūko darbo rankų, nuėjau savanoriauti į Santaros klinikas, kur nuo metų pradžios padėdama medikams praleidau daugiau nei du šimtus valandų. 

Kiekvienas turbūt girdėjo istoriją, kaip Daukantas pėsčiomis atėjo į Vilnių.  Aš irgi labai mėgstu vaikščioti, viso per šiuos metus jau nuėjau pusantro tūkstančio kilometrų, tikiuosi iki metų galo suvaikščioti visus du.