Tautodalininkų ir meno kūrėjų paroda

Akmenės krašto muziejus kviečia tautodailininkus ir meno kūrėjus į kūrybinių darbų parodą.

Prašome savo darbus atvežti į Akmenės krašto muziejų iki vasario 9 d. Parodos atidarymas vyks vsario 14 d. 14 val.

Kitas parodos etapas vyks Radviliškyje: 2023 metai konkursinė liaudies meno paroda „Aukso vainikas“  vyks Radviliškio kultūros centre kovo 20 d. ( pristatyti po  5 darbus). Parodos pristatymas visuomenei kovo 25 d., šeštadienį 13 val. 2005 m. pradėtos rengti kasmetės respublikinės konkursinės liaudies meno parodos, kurių metu išrenkami ir aukso vainikais apdovanojami geriausi liaudies meistrai. Vertinama už geriausius penkerių metų laikotarpiu sukurtus vaizduojamojo (skulptūra, tapyba, grafika, karpiniai), taikomojo (tekstilė, keramika, medžio dirbiniai, kalvystė, juvelyrika, paprotiniai dirbiniai – margučiai, verbos, sodai) meno ir kryždirbystės (kryžiai, stogastulpiai, koplytstulpiai, koplytėlės ir kt.) darbus. Pretendentų atranka vyksta dviem etapais: pirmajame ture geriausi meistrai išrenkami dešimtyje apskričių, o antrajame, respublikiniame, ture trys iš jų – po vieną taikomosios, vaizdinės dailės ir kryždirbystės atstovą – paskelbiami geriausiais metų meistrais. Kasmetės „Aukso vainiko“ parodos išaugo į gražų renginių, kuriais ne tik skatinamas meistrų kūrybingumas, bet ir atkreipiamas visuomenės dėmesys į tikrąsias liaudies meno vertybes bei mūsų etninių tradicijų unikalumą, ciklą.