Liudvikas Jakavičius

Prie Išminčių stalo jau dviese

           Sandra Saliamanienė, Akmenės krašto muziejaus vyr. fondų saugotoja, parengė projektą „Liudviko Jakavičiaus 150-ųjų gimimo metinių paminėjimas ir įamžinimas skulptūrinėje kompozicijoje“. Projektas numatytas įamžinti ir paminėti Akmenėje gimusį Liudviką Jakavičių - knygnešį, knygų leidėją, teatro aktorių ir režisierių, minint jo 150 -ąsias gimimo metines. Buvo surengtas koncertas L. Jakavičiaus garbei, išleisti lankstinukai, nušviesti gyvenimo fragmentai, žaismingai pristatyta kūryba.  Pagrindinė  ir esminė projekto mintis – sukurti skulptūrą, kuri turėtų būti antroji „Išminčių stalo“ skulptūrinės kompozicijos dalis. Pirmoji skulptūra,  sukurta 2020 metais, skirta Kalikstui Kasakauskui – teologijos mokslų daktarui, kunigui, tarnavusiam Akmenėje,  kalbininkui, parengusiam pirmąją žemaičių gramatiką. Galutiniam etape, sukūrus trečią skulptūrą Domui Šidlauskui, ši ilgam taps miesto puošmena, istorijos šaltiniu, bus įtraukta į lankytinų vietų  sąrašą. Kai bus pagamintos visos trys skulptūros, tada jie galės susėsti kartu prie vieno stalo.

 

Parengė Akmenės krašto muziejaus vyr. fondų saugotoja Sandra Saliamanienė