Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m.

Finansinių ataskaitų rinkiniai 2020 m.
I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
II ketv. aiškinamasis raštas
Pažyma dėl finansavimo sumų
III ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys
III ketv. Finansavimo sumų pažyma
Metinis 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 m. I ketv.
Aiškinamasis raštas
Forma nr. 2
Forma nr. 9

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 m. II ketv.

Aiškinamasis raštas
 

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 m. III ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaita

 

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 m. IV ketv.

Aiškinamasis raštas
Biudžeto vykdymo ataskaitos