Akmenės krašto muziejus

Apie mus

  • Akmenės krašto muziejus įsteigtas 2007 m. sausio 2 d. Daug metų prieš tai, Akmenės krašto šviesuoliai, garbaus amžiaus
  • tautodailininkai, kolekcininkai skubino rajono vadovus kurti krašto muziejų. Ypač aktyviai dirbo Akmenės miestelio bendruomenė:
  • dailininkai S. Adomaitis ir A. Adomaitis, kolekcininkas P. Pliuskys, S. Saliamanienė surinko 500 parašų, liudijančių poreikį kurti muziejų rajone. Daug pastangų, kad atsirastų muziejus, įdėjo rajoninio laikraščio „Vienybė“ redaktorius, žurnalistas, kraštotyrininkas L. Rozga. 

2005 m. gegužės mėn. parengiamaisiais muziejaus darbais ėmė rūpintis entuziastė Sandra Saliamanienė, kolekcininko P. Pliuskio dukra ir V. Beniušis. Būsimam muziejui Savivaldybės taryba skyrė patalpas Pirminės sveikatos priežiūros centro Akmenės poliklinikos antrame aukšte, kurios jau kelerius metus buvo nenaudojamos. Per pirmuosius du metus buvo suremontuotos patalpos, pagaminti baldai, renkami eksponatai, ruošiami įstatai, organizuojamos pirmosios parodos. 

Į būsimo muziejaus patalpas visi buvo sukviesti 2005 m. gruodžio 22 d., kur buvo pristatyta muziejaus vizija ir pirmoji ekspozicija – visų Akmenės tautodailininkų padovanoti darbai besikuriančiam muziejui ir darbuotojų per metus surinkti eksponatai. Deja, tuomet muziejaus steigimas vėl buvo nukeltas metams. Daugelis to meto tautodailininkų buvo garbaus amžiaus ir ne visiems buvo lemta sulaukti didelės šventės – oficialaus muziejaus atidarymo. Per metus Anapilin išėjo didelis muziejaus steigimo entuziastas P. Pliuskys, medžio drožėja O. Šimkienė, didžiulės dieninių drugelių kolekcijos savininkas B. Izenbekas. 

2006 m. toliau buvo remontuojamos patalpos, renkami eksponatai, ruošiama, muziejaus dokumentacija, rengiamos parodos. Daugelis interesantų eksponatus nešė į muziejų laikinam saugojimui, nes muziejaus ateitis buvo vis dar miglota. 

Į muziejų atkeliavo įdomi Stanislovo Sungailos mineralų ir fosilijų kolekcija. Fosilijos – juros periodo gyvūnų suakmenėjusios liekanos: amonitų kiaukutai, belemnitų skeleto dalys, dar vadinami „velnio pirštais“, įvairių moliuskų kiaukutai, kitų vandenyje gyvenusių gyvūnų ir augalų liekanos ar žymės akmenyje. Juros periodas žemėje baigėsi prieš 150 mln. metų. 

Baigiantis 2006 m., daugiau kaip dešimt metų vietos gyventojams reikalaujant, rajono Savivaldybės taryba nusprendė įkurti muziejų. 

2007 m. sausio 2 d. įkurtas Akmenės krašto muziejus. Jam vadovauti pradeda dailininkė apipavidalintoja, istorikė, pedagogė Lionė Stupurienė. 

Per 2007 m. buvo tariamasi dėl unikalios B. Izenbeko dieninių drugelių kolekcijos įsigyjimo. Ją daugiau kaip 50 metų rinko Akmenės gyventojas ir tuo ji aktuali krašto muziejui. Kaip teigia dr. Povilas Ivinskis, VU Ekologijos instituto Entomologijos laboratorijos vadovas, tai didžiausia dieninių drugių kolekcija Lietuvoje. Gruodžio mėn. Savivaldybės taryba nusprendė kolekciją nupirkti. Rašomi projektai, Kultūros ministerija ir Kultūros rėmimo fondas juos finansuoja, gaminami stendai – vitrinos, ruošiamos patalpos ir 2009 m. birželio 12 d. muziejuje atidaroma nuolat veikianti dieninių drugių ekspozicija.

 

 

Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejus
 
Įmonės kodas 300629754
K. Kasakausko g. 17, LT-85367 Akmenė
Tel. (8 425) 55 075
El. paštas akmenesmuziejus@gmail.com
Banko sąskaita paramai: LT30 4010 0433 0020 7271​​​​​​​
www.akmenesmuziejus.lt
X