Žymūs žmonės

Jonas Gintauskas

Jonas Gintauskas (1937–2016 m.) – muzikos pedagogas, meninių instrumentinių kolektyvų vadovas ir dirigentas.

Joną Gintauską visi pagarbiai vadino Maestro. Jo gyvenimas su muzika susietas nuo 1959 m., nuo 1965 m. – Naujosios Akmenės kultūros rūmų meno vadovas, 1992–1997 m. – direktorius, nuo 2004 m., iki išeinant į užtarnautą poilsį, Kultūros centro specialistas. Jo vadovaujamų meno kolektyvų koncertų klausėsi Ukrainoje, Latvijoje, Estijoje, „Akmenos“ kapelos koncertą transliavo Maskvos televizija. Jonas Gintauskas su meno kolektyvais dalyvavo beveik visose šalies dainų šventėse. Maestro buvo mūsų krašto tradicinės šventės „Akmenės smuikelis“ (anksčiau –„Žemaitiškas smuikelis“) iniciatorius ir organizatorius.
Daugiau kaip 40 metų šiose šventėse Jonas Gintauskas dalyvavo su meno kolektyvais, dirigavo. Kultūros žmonių bendruomenėje jis ne kartą yra paatviravęs, kad yra laimingas savo pasirinkimu. Tai tęsėsi visą gyvenimą. 2005 m. rugsėjo 23 d. Savivaldybės taryba suteikė Jonui Gintauskui rajono Garbės piliečio vardą. Dokumentus pasirašė tuometinis meras Anicetas Lupeika. Gyvenimo saulėlydį Jonas Gintauskas sutiko Šiauliuose. Čia 2016 m. balandžio 4 d. nutrūko jo kelias žemėje. Žmonių prisiminimuose liko Jono Gintausko asmenybės ir talento šviesa.

Šaltiniai: http://www.avienybe.lt/rajono-garbes-pilieciai-jonas-gintauskas/

Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejus
 
Įmonės kodas 300629754
K. Kasakausko g. 17, LT-85367 Akmenė
Tel. (8 425) 55 075
El. paštas akmenesmuziejus@gmail.com
Banko sąskaita paramai: LT30 4010 0433 0020 7271​​​​​​​
www.akmenesmuziejus.lt
X