Dabikinės dvaras

Dabikinės dvaras

Pirmosios žinios apie Dabikinės dvarą siekia XVI a. II pusę, kai Dirvėnų valsčiuje vykdant valakų reformą buvo surašytas šio dvaro inventorius. Tuo metu Dabikinė buvo valdovui priklausęs valstybinis dvaras. XVI - XVII a. sandūroje dvaras jau buvo privati valda. Žinoma, jog tuo metu dalį dvaro valdė Stanislovas Daukantas, vėliau - Jonas Daukantas. Duomenys apie XVII - XVIII a. pradžios dvaro valdą ir jos valdytojus fragmentiški. Žinoma, jog dar 1724 m. Dabikinės dvaras priklausė Pranciškui Pacevičiui, o jau 1728 m. Dabikinės dvaro valdytoju buvo Jokūbas Gruževskis. Gruževskių giminei Dabikinės dvaras priklausė iki XIX a. vidurio. XIX a. dvarą iš Elvyros Gruževskos-Pšeciševskos nuomavo grafas Aleksandras Tuluz de Lotrekas. Grafas rėmė 1863 m. sukilimo dalyvius, todėl Dabikinės dvaras buvo sekvestruotas, tačiau išsiaiškinus, kad Lotrekas yra tik šios valdos nuomininkas, dvaras 1864 m. gražintas Pšeciševskai. 1867 m. Elvyra Pržečiševska Dabikinę pardavė Gerasimui Savinui. XIX a. pabaigoje Dabikinės dvaro valdytoju minėtas baronas Zasas (von Sass). 1890 m. dvarą iš barono Zaso nusipirko grafas Vladimiras Zubovas (1862-1933). 1902 m. Dabikinės dvare įvyko varpininkų organizacijos suvažiavimas. Šio suvažiavimo metu buvo įsteigta Lietuvių demokratų partija. Dabikinės dvarą Vladimiras Zubovas 1910 m. padovanojo savo sūnui, taip pat Vladimirui (1887-1959).

Perėmęs iš tėvo Dabikinę, V. Zubovas su šeima čia apsigyvenęs ėmė ūkininkauti. Dar studijų metais važinėdamas po Vokietiją ir Daniją, kur tėvo pavedimu supirkinėjo veislinius galvijus ir arklius, V. Zubovas susidomėjo juodmargiais galvijais. Dabikinėje jis pradėjo mokslinius eksperimentus juodmargių galvijų produktyvumui kelti. 1925 m. iš V. Zubovo nuomotame Dabikinės dvaro svirne ėmė veikti Dabikinės pieno perdirbimo bendrovė. Pastatą, kuriame veikė pieninė, bendrovė iš V. Zubovo nusipirko apie 1929 m. 1933 m. Mažeikių apskrities taryba nupirko iš V. Zubovo Dabikinės dvaro centrą su pastatais. 1933 m. pavasarį Dabikinės dvare Mažeikių apskrities savivaldybė įsteigė vaikų namus. 1953 m. vaikų namai buvo pertvarkyti į internatinę septynmetę mokyklą. XX a. II pusėje dvaro teritorijoje buvo pastatyti daugiabučiai gyvenamieji namai, ūkiniai pastatai, Dabikinės mokykla, bendrabutis, rekonstruota pieninė (buvęs dvaro svirno pastatas) ir jos teritorijoje stovėję pastatai.

Trumpas aprašymas apie dvaro aplinką:
Planavimo sprendiniai - mišraus parko su vyraujančiais geometrinio planavimo elementais planinė erdvinė kompozicija;

Įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - granito stulpeliai su nišomis mediniams skersinukams; trys iš betono lietos parko vazos, dekoruotos gėlių bareljefais;
Žemės ir jos paviršiaus elementai - parko teritorija lygi, šioje dalyje link Dabikinės upės leidžiasi status terasuotas šlaitas; takai, keliai ar jų dalys, dangos - apskritos formos parteris su apvažiavimo keliuko kilpa priešais fasadą; parterį per vidurį skiriantis takas, nukreiptas į portiką; parko takų trasos ir takų grunto dangos tipas; kelio, vedančio link rūmų trasa; želdynai ir želdiniai - mažalapių liepų alėjos;
želdinių masyvai: vyrauja didžialapės ir mažalapės liepos, tuopos, klevai, uosiai, ąžuolai. 
Upės, natūralūs vandens telkiniai ir hidrotechniniai įrenginiai - 2 tvenkiniai - aukštutinis ir žemutinis.

Dabikinė – sena vietovė, jos praeitis glaudžiai siejasi su Akmene, nes ilgą laiką Dabikinės dvaras buvo Akmenės seniūnijos administracinis centras.

Grafo Zubovo mokyklos:

1905 m. savo dvaruose išlaikė keletą pradžios mokyklų ir stengėsi parūpinti joms mokytojus. Savo dvaruose – Medemrodėje, Naisiuose, Ginkūnuose ir Dabikinėje savo lėšomis be vyriausybės subsidijų savo dvarų darbuotojų vaikams suprojektavo keturias mokyklas:

  1. Ginkūnų dvare dirbo 30 šeimų, kuriose buvo 60 mokyklinio amžiaus vaikų.
  2. Naisių dvare dirbo 20 šeimų, kuriose 40 mokyklinio amžiaus vaikų.
  3. Medemrodės dvare dirbo 35 šeimos, kuriose buvo 70 mokyklinio amžiaus vaikų.
  4. Dabikinės dvare dirbo 30 šeimų, kuriose buvo apie 60 mokyklinio amžiaus vaikų.

Zubovas, būdamas geras savo profesijos žinovas, ėmėsi pažangios ūkininkavimo krypties. Dvaruose intensyviai dirbama žemė, tvarkingi trobesiai, geri derliai, sotūs ir gražūs gyvuliai ir geriau nei kitur mokami atlyginimai darbininkams. Grafas Zubovas neapleido ir augalininkystės, melioravo pievas ir dirvas, darė bandymus elitinėms sėkloms išvesti, pritaikyti jas prie vietos sąlygų.

Zubovui užteko laiko ir visuomeninei veiklai: padėjo knygnešiams gabenti slaptą lietuvišką spaudą (ją slėpdavo Gubernijos alaus bravoro sandėliuose). 1902 m. Dabikinės dvare įvyko Lietuvių demokratų partijos steigiamasis suvažiavimas, kuriame dalyvavo P. Avižonis, A. Bulota, K. Grinius, J. Šaulys, P. Višinskis, P. Mašiotas, J. Vileišis ir kt.

Tai visų buvusių politinių srovių atstovai, kurie išreiškė vieningą nuostatą į Lietuvos ateitį. Iš įkurtos Lietuvos demokratų partijos išsivystė tautininkų ir valstiečių liaudininkų politinės partijos. Dabikinė tapo Lietuvos daugiapartinės sistemos kūrimosi lopšiu. Tai istorinis faktas, kuris ryškus mokslinėje literatūroje, pagrindas kultūriniam bei politiniam bylojimui – aukštas laisvės tikslas sutelkia vienybei.

Istorinis paveldas rodo, jog Dabikinė pasirinkta neatsitiktinai. Dr. Girdzijauskas straipsnyje „Žemaičių kultūriniai sambūriai XVI – XIX amžiais“ nurodo, jog vienas pirmųjų kultūrinių sambūrių XVI amžiaus viduryje telkėsi apie Žemaitijos seniūną Joną Biliūną – Bilevičių. Be to, Dabikinė neatsiejama nuo Akmenės, kuri Bilevičių rūpesčiu 1531 m. įgijo miestelio bei jame rengti turgus teises, o 1792 m. jų rūpesčiu buvo įgijusi miesto teises ir herbą. Iš garsios Bilevičių giminės kilusi Sofija Bilevičiūtė Zubovienė atsigręžė į protėvių puoselėtą kraštą. Sofija ištekėjo už grafo Vladimiro Zubovo, baigusi studijas gyveno Ginkūnuose, Naisiuose, vėliau Dabikinėje, kur rūpinosi ir globojo įsteigtas mokyklas, kuriose slapta buvo dėstoma lietuvių kalba.

Dabikinės dvaras dabar

Šiuo metu rekonstruojamas Dabikinės dvaro stogas, plačiau apie vykdomus darbus skaitykite čia:  https://www.etaplius.lt/bus-rekonstruojama-dabikines-dvaro-sodyba-akmenes-rajone?fbclid=IwAR3c9mqfTCym8rbQr6P-5gU0F_uQNF-ouba9R-eQ0GHTkjRUCe7Y9th_hVs 

ir čia: https://akmene.lt/naujienos/milijoninis-projektas-startavo/2084 

Informacija iš: https://www.pamatyklietuvoje.lt/details/dabikines-dvaras/1751

Informacija iš: „Gairės“, Zubovai, „gerieji ponai“, 2007, Nr. 4, 43 p.

Informacija iš: „Šiaulių kraštas“, Grafo Zubovo mokyklos, 1997-02-13.

Nuotraukos iš Kultūros vertybių registro svetainės: https://kvr.kpd.lt/#/static-search-results//e891a78d-4261-4c6d-a888-eabf87a8c8c2////////////////208

Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejus
 
Įmonės kodas 300629754
K. Kasakausko g. 17, LT-85367 Akmenė
Tel. (8 425) 55 075
El. paštas akmenesmuziejus@gmail.com
Banko sąskaita paramai: LT30 4010 0433 0020 7271​​​​​​​
www.akmenesmuziejus.lt
X