Projektai

Dailininkų pleneras "Nikodemo Ivanausko keliais"

Apie 2020 m liepos 11-18 d. vykusį-dailininkų plenerą „Nikodemo Ivanausko keliais“

      Šimtamečių medžių, kurių drevėse dūzgia bitės, lapijoj gieda paukščiai, pavėsyje, kviečių ir žirnių neaprėpiamų laukų apsupty snaudžia Paragių dvarelis, kuriame šiuo metu yra įsikūręs Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus. Dvi seserys Ivanauskaitės – Sofija ir Marija – čia kadaise kūrė to laikmečio aktualijas atliepiančius literatūros kūrinius, o jų tėvas Nikodemas Ivanauskas tapė paveikslus. Šiandien čia gyvena muziejaus vadovė Sandra Sakalauskienė su visų galų meistru, ūkiškai nusiteikusiu vyru Vaidotu bei sūneliu Audriumi, dūzgiančiu aplinkui kaip toji bitelė iš drevės. Neseniai dvarelyje dūzgė ne tik bitės ir šeimininkės sūnelis, bet ir gausus būrys dailininkų profesionalų bei mėgėjų iš visos Lietuvos, nes čia, muziejaus iniciatyva ir Sandrai vadovaujant, vyko dailininkų pleneras „Nikodemo Ivanausko keliais“, kurio tikslas – aktualizuoti šių istorinių asmenybių atminimą ir jį išsaugoti. Liepų alėjoje, šalia Venecijos kanalu turėjusio tapti prūdelio, greta klėties, prie suklypusios tvorelės, įvairiais žiedais spindinčiame darželyje, buvusiame lauko teatre – visą savaitę visur buvo  galima sutikti dailininką prie molberto.  Pagal plenero nuostatus, kiekvienas dailininkas turėjo nutapyti bent po vieną paveikslą, įkvėptą Lazdynų Pelėdos kūrinių. Kadangi su kūriniais retas buvo gerai susipažinęs, skaitydami septynis Lazdynų Pelėdos raštų tomus dailininkai pagilino lietuvių literatūros žinias, o po to savo kūriniais praturtino muziejaus ekspoziciją.
     Rita Almanis iš Naujosios Akmenės bei Raimondas Rezgys iš Mažeikių buvo arčiausia Paragių gyvenantys plenero dalyviai. Kiti atvyko iš tolimesnių Lietuvos kampelių: Birutė Kuicienė iš Šiaulių, Vilma Samackienė iš Panevėžio, Rūta Kučinskaitė ir Gražvyda Andrijauskaitė iš Kauno, Rima Bartkienė iš Anykščių rajono, Justina Puidokaitė, Diana Zviedrienė, Vilma Slavinskaitė - Zujienė, Indraja Kubilytė, Silvija Juozelskytė - Vaičiulienė ir Jolanta Jasukaitienė iš Vilniaus. Bent po vieną kūrinį plenero uždarymo metu dailininkai teikė konkursui trims Nikodemo Ivanausko vardo premijoms laimėti. Dvi iš šių dailininkų – Rima Bartkienė ir  Birutė Kuicienė - 2018 metų plenero premijų laureatės, todėl nedalyvavo šių metų konkurse.
     Nors plenere susirinko labai skirtingi žmonės, turintys skirtingą tapybos patirtį, plenero savaitę tarp apsamanojusių medžių kamienų aidėjo nenutrūkstantis klegesys ir juokas, kartais iki ašarų. Tapybos darbai taip pat labai skirtingi, bet spinduliuojantys meile nuostabiam Paragių dvareliui.
    Kadangi dalis dailininkų Paragiuose buvo apsistoję kurti pirmą kartą, svetingoji muziejaus ir plenero vadovė Sandra Sakalauskienė ne tik papasakojo seserų Ivanauskaičių bei jų tėvo gyvenimo istorijas, bet ir surengė nepamirštamas išvykas į Tryškius, po Akmenės kraštą ir pas šias vietoves garsinančius vietinius dailininkus.  
     Šiaudinės ir Tryškių medinės, ne vieną šimtmetį menančios bažnyčios dailininkams darė didžiulį įspūdį savo autentiškumu. Tryškių klebonas netgi leido pagroti senoviniais vargonais. Dailininkai apžiūrėjo paties Nikodemo Ivanausko nutapytus stacijų paveikslus, kurie, nors ir nerestauruoti, atrodo puikiai išlaikyti. Tryškiuose plenero dalyviai aplankė vietinį menininką, medžio drožėją Praną Dužinską, žavėjosi jo subtiliom medžio skulptūrom.
     Akmenės krašto muziejuje – tikrame dvare – dailininkai žavėjosi Boriso Izenbeko drugelių kolekcija, domėjosi akmenų kolekcija, liaudies menininkų darbais, pašto ženklų mylėtojai mėgavosi gausia muziejaus pašto ženklų kolekcija.
     Buvo aplankyti du bendrapavardžiai, bet labai skirtingus meno kūrinius kuriantys skulptoriai bei tapytojai Adomaičiai. Stanislovo Adomaičio galerijoje išeksponuoti jo tapyti hiperrealistiniai paveikslai taip sužavėjo plenero dalyvius, kad autorius buvo apipiltas klausimų lavina: iš kur modelis, kas per aparatas, kodėl tokia kompozicija ir pan. Meistriška autoriaus tapyba, artima fotografijai. Jo mamos, tautodailininkės Elenos Adomaitienės, kūryba saugoma atskiroje galerijoje, kuri atrodo panaši į šventovę – taip sūnus gerbia mamos kūrinius, kuriuose atspindėtos lietuviškos buities kasdienybė. Antanas Adomaitis, turintis švelniai sarkastinį jumoro jausmą, pakvietė į savo dirbtuves apžiūrėti „virtuvės“ po to, kai dailininkai atvyko padėkoti jam už Akmenės parko amfiteatro skulptūras, sužavėjusias visus be išimties. Autorius patraukė savo linksmumu, erudicija, giliamintiškumu, buvo puikus pasakotojas. Jo akmens skulptūros, kaip ir pats autorius, lengvai šaiposi iš aplinkinių (ironizuoja stebėdamas nūdienos aktualijas). Galbūt todėl jos atrodo tokios artimos žiūrovui.
     Į Telšius plenero dalyviai važiavo klausyti koncerto, į Plungę – aplankyti vienos iš plenero dailininkių, Rūtos Kučinskaitės, tapybos parodą, pasivaikščioti Oginskių dvaro rūmų parke.
    Bene maloniausias apsilankymas buvo pas tautodailininkę Dalią Kundrotienę, kuri teikė peno ne tik sielai, kaip kiti menininkai, bet ir kūnui – aprodė savo puoselėjamą levandų lauką, vaišino levandų sausainiais, pomidorų uogiene, žolelių arbata. Didžiausia pagarba Akmenės krašto moteriai, kurios net puodeliai ir padėklai yra su levandų paveikslėliais, kuri levandas deda visur, ir jos tinka.
     Paklausite, kada gi dailininkai tapė, jei buvo tiek išvykų bei susitikimų? Tapė tapė. Plenero uždarymo metu kiekvienas autorius išeksponavo nuo vieno iki dešimties plenere nutapytų paveikslų. Konkurse premijoms laimėti dalyvavo vienuolika dailininkų. 2020 metų laureatėmis tapo Gražvyda Andrijauskaitė (pirma premija),  Rūta Kučinskaitė (antra premija)  ir Indraja Kubilytė (trečia premija). Sveikiname Nikodemo Ivanausko vardo premijos nugalėtojas, joms paskirtos piniginės premijos, linkime joms kūrybos džiaugsmo. Išrinktų laureatų nutapyti kūriniai ir po vieną  plenero dalyvių paveikslą lieka Lazdynų Pelėdos muziejuje.
     Pasibaigus plenerui, nutilus koncerto, kurį surengė kaimynystėje gyvenantys Emilija ir Marijus Lopaičiai, akordams ir pradėjus ruoštis grįžimui namo, visi dalyviai suprato, kad susirado naujų draugų, o Sandra pakvietė visus vėl sugrįžti į Paragius.
    Respublikinio dailininkų plenero „Nikodemo Ivanausko keliais“ dalyviai yra dėkingi plenero sumanytojai Sandrai Sakalauskienei, Lazdynų Pelėdos memorialinio muziejaus vadovei ir jo rėmėjams - Lietuvos Kultūros Tarybai, Akmenės rajono savivaldybei bei Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejui.

Birutė Liškauskienė                                               

2020 liepos 18d. Paragiai.

 

 

 

 

Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejus
 
Įmonės kodas 300629754
K. Kasakausko g. 17, LT-85367 Akmenė
Tel. (8 425) 55 075
El. paštas akmenesmuziejus@gmail.com
Banko sąskaita paramai: LT30 4010 0433 0020 7271​​​​​​​
www.akmenesmuziejus.lt
X