Projektai

Papilės Simono Daukanto muziejaus įvykdytas projektas („Papilės piliakalniai“)

Spalio 27 d. Papilės Simono Daukanto gimnazijoje minėjome Simono Daukanto gimimo dieną: buvo prisiminti Lietuvos istoriko asmenybės bruožai, laimėjimai ir nuopelnai Lietuvai, istorijai, kalbai ir kultūrai; skaitytos mūsų kraštiečio poeto Alfonso Jono Navicko eilės Simonui Daukantui. Tądien įgyvendinome Kultūros paveldo departamento finansuotą projektą „Papilės piliakalniai“, kurį sudarė iš viso du etapai: pirmąjį šio projekto etapą vykdėme rugsėjo mėnesį, per Baltų vienybės dieną, kai kartu su Papilės Simono Daukanto gimnazijos moksleiviais ir Šiaulių „Aušros“ muziejaus archeologu Tomu Grigu leidomės į pažintinę ekskursiją po Papilę, o vykdydami antrąjį šio projekto etapą į Papilę pakvietėme profesorių istoriką Alfredą Bumblauską skaityti parengto pranešimo.

Pirmiausia buvo aptartas pirmasis projekto „Papilės piliakalniai“ etapas: pasidžiaugta, kad projekte itin aktyviai dalyvavo Papilės Simono Daukanto gimnazijos moksleiviai (30 moksleivių, susibūrę į dvi komandas „Simoniukai“ ir „Deimančiukai“, noriai leidosi į pažintinę ekskursiją po Papilę); už nuoširdų bendradarbiavimą įgyvendinant muziejaus laimėtą projektą padėkota istorijos mokytojai Reginai Žąsytienei ir Papilės kraštotyrininkui Steponui Adomavičiui. Vėliau, skambant Ventos muzikos mokyklos auklėtinių Godos Mikužaitės, Austėjos Nociūtės, Lidijos Puščiūtės ir Jolantos Gricienės melodijoms (mokytojai: Donvina Savickienė, Imants Vežuks ir Raimondas Dievinas), buvo vaizdžiai pristatoma Papilės Simono Daukanto gimnazijos moksleivių surinkta informacija ir rugsėjo mėnesį įvykusios pažintinės ekskursijos po Papilę akimirkos. Nuskambėjus paskutiniams akordams, auditorija negailėjo aplodismentų ir su didžiuliu nekantrumu laukė profesoriaus istoriko Alfredo Bumblausko parengto pranešimo „Vasario 16-oji ir kitos Lietuvos valstybingumo viršukalnės“.
Pasakęs įžanginę kalbą, profesorius tęsė piliakalnių temą, nes Lietuvoje daugiausia jų yra Žemaitijoje. Pasak profesoriaus, papilėniškiai gali didžiuotis turėdami net du piliakalnius. Ant vieno jų palaidotas pats Lietuvos istorikas Simonas Daukantas. Vėliau Alfredas Bumblauskas pasidalijo įžvalgomis apie Simono Daukanto sukurtą istorinį procesą ir jo svarbą Lietuvai. Kalbėdamas apie Papilės centre esantį Vinco Grybo paminklą Simonui Daukantui profesorius pabrėžė, kad „tai geriausias memorialinis paminklas žmogui Lietuvoje. Papilėniškiai turi turtą!“ Profesorius taip pat kalbėjo apie nenumaldomai artėjantį Lietuvos šimtmetį, Vasario 16-osios prasmę, mūsų istoriją, tautą ir lietuvių kalbą. Atrodė, kad pranešimo klausytojai nė nepajuto, kaip greitai prabėgo pranešimui skirtas laikas, ir neskubėjo skirstytis: prašė Alfredo Bumblausko autografo ir pageidavo įsiamžinti nuotraukose.
Džiaugiamės, kad Lietuvos istoriko gimimo dienos minėjime dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Apolinaras Nicius, Papilės seniūnas Antanas Vaičius ir Papilės Simono Daukanto gimnazijos direktorius Ramūnas Perminas. Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie bendradarbiavo įgyvendinant Papilės Simono Daukanto muziejaus laimėtą ir Kultūros paveldo departamento finansuotą projektą „Papilės piliakalniai“.

Papilės Simono Daukanto muziejaus vadovė-turizmo vadybininkė Ernesta Šmukštaitė

Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejus
 
Įmonės kodas 300629754
K. Kasakausko g. 17, LT-85367 Akmenė
Tel. (8 425) 55 075
El. paštas akmenesmuziejus@gmail.com
Banko sąskaita paramai: LT30 4010 0433 0020 7271​​​​​​​
www.akmenesmuziejus.lt
X